Infomøde om andelsbolig

En andelsbolig er en god og ofte billig boligform, hvis du som køber blot er opmærksom på om den dækker dine behov.

Hvis du vil vide mere om andelsboliger kan du tilmelde dig infomødet d. 16/4 kl. 16.30 - 18.00 i Jyske banks lokaler på Nytorv.

Tilmelding på tlf 96 15 50 00 eller city@thorkildkristensen

På mødet bliver følgende emner gennemgået:

  • Hvorfor er køb af en andelsbolig en god idé i forhold til en ejerlejlighed, et parcelhus eller en lejet lejlighed?
  • Køb af andelsbolig step for step.
  • Hvad må en andelsbolig koste? Maksimalprissystemet, herunder foreningens regnskab, ejendommens værdiansættelsesprincipper, reguleringsklausuler, swapaftaler, afdragfrie lån.
  • Hvad må forbedringer koste? Herunder prisfastsætning af eget arbejde og afskrivningsmodeller.
  • Hvad er en andelsboligforenings natur? Herunder foreningsvedtægter, frivilligt arbejde, ret til fremleje, ret til husdyr, fællesejendom.
  • Hvordan kan man låne til en andelsbolig? Herunder hvad det koster og muligheden for individuel pantsætning.
  • Hvem er ansvarlig for overpriser?