Nye offentlige ejendomsvurderinger

Netop udsat til år 2020 – hvad betyder de for dig?

Der er rigtig meget snak om de nye ejendomsvurderinger, som er på vej, og mange mennesker er usikre på, hvad det reelt kommer til at betyde for dem.

Det var meningen til at begynde med, at de nye ejendomsvurderinger skulle blive offentliggjort i 2019, men her den 31. oktober 2018, blev det vedtaget, at de nye vurderinger udskydes endnu 1 år.

Det bliver således i juli måned 2020, at de første boligejere får deres nye vurderinger.

Men hvad betyder så alt det her med nye offentlige vurderinger for dig som boligejer/køber?

Først og fremmest kan vi først i 2020 konkludere, hvad boligskatten bliver fra 2021, efter at de nye regler er trådt i kraft. 

Som boligejer, betaler vi to typer boligskat, hhv. ejendomsværdiskat og grundskyld. Disse vil blive beregnet på baggrund af de nye offentlige vurderinger i 2020, og fra 2021 ændres reglerne altså for boligskatterne.

Ejendomsværdiskatten er en skat til staten, som opkræves af ejerboliger (men ikke andre typer ejendomme). Du betaler i dag 1% af vurderingen i ejendomsværdiskat, og fra og med 2021 sænkes dette til 0,55%.

Den kommunale grundskyld, opkræves af alle ejendomme. Det beløb, som grundskylden beregnes på baggrund af (f.eks. Grundskatteloftværdien), kan kun stige 7% om året. Samtidig har du måske på din egen ejendomsskattebillet bemærket, at der er sket indefrysning af stigningen i ejendomsskat. Dette betyder, at du som ejer af en bolig først skal betale en evt. stigning tilbage, når du sælger din ejendom. Fra og med 2021 nedsættes den gennemsnitlige grundskyldspromille fra 26 til 16 promille.

Er man som køber bekymret over, hvilken betydning en ny offentlig vurdering kan have, på den ejendom, man enten kigger på eller HAR købt, skal man først og fremmest tænke på, at skulle den offentlige vurdering stige, så er det slet ikke sikkert at ens boligskat stiger, idet bl.a. ejendomsværdiskatteprocenten  faktisk sænkes fra den nuværende 1% af den offentlige ejendomsværdi og til kun 0,55%.

Således ved man jo reelt ikke, om ens ejendomsværdiskat  faktisk bliver en smule mindre, end den måske er på ejendommen i dag.

Som med alle øvrige nye love og ændringer, så er det bare først når det ER trådt i kraft og realiseret, at vi alle får et reelt billede af, hvad det betyder på netop ens egen ejendom.

Er du forældre, og har du på et tidspunkt købt en ejerlejlighed til dit barn – ”forældrekøb” – kan det være en god idé at tænke på, om det skal være nu – og inden de nye vurderinger i 2020 – at du skal sælge lejligheden videre til dit barn. Når du sælger til dit barn, kan du nemlig som bekendt sælge til en pris på den offentlige vurdering fratrukket 15%.

Venter du derimod til efter de nye vurderinger i 2020, og vurderingen på lejligheden viser sig at stige, så vil den pris, du kan overdrage lejligheden til – jo alt andet lige blive højere.

Som ejer af en bolig, har jeg naturligvis også selv tænkt på, om jeg vil kunne komme til at mærke det på min skatteopgørelse, efter at de nye vurderinger er trådt i kraft i 2020. Bliver jeg hårdere beskattet? – eller bliver det reelt det samme som før? Eller måske mindre?

Der er jo nok ingen tvivl om, at de fleste offentlige vurderinger vil stige, da man vil tage mere hensyn til reel markedspris på en ejendom (dog fratrukket 20% på baggrund af det såkaldte ”forsigtighedsprincip”), ifølge den nye lov. Men samtidig tænker jeg også, at hvis ejendomsværdiskatteprocenten sænkes til 0,55% i stedet for 1% som den er i dag, så forventer jeg ikke, at min udgift reelt stiger.

Bor du i en ejerbolig nu, og i et område hvor de offentlige vurderinger efter 2020 falder, eller bliver på det samme niveau som i dag, ja så vil der altså faktisk være en skattelettelse, idet beskatningsprocenten på ejendomsværdiskat  efter ny lov bliver sænket til 0,55%.

Har du som nuværende boligejer, betalt for meget siden 2011 i boligskat, så har du faktisk udsigt til en tilbagebetaling efter 2020 – hvilket betyder ekstra kroner i kassen til dig!. 

Derfor – lad julehyggen brede sig i det lille hjem – og lad dig ikke stresse af de nye offentlige ejendomsvurderinger.