Rapporter

Tilstandsrapporten

Hvorfor er en tilstandsrapport en god ide? Det er frivilligt for sælger at få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det. Med tilstandsrapporten i hånden får du et overblik over eventuelle skader på dit hus. Samtidig danner et huseftersyn og en tilstandsrapport grundlaget for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige giver hver skade - og tegn på skade - en karakter svarende til skadens alvor. Karakteren er ikke udtryk for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

IB      Ingen bemærkninger

K0     Kosmetiske skader

K1     Mindre alvorlige skader

K2     Alvorlige skader

K3     Kritiske skader

UN    Bør undersøges nærmere

Elinstallationsrapporten

Ønsker du som sælger at få udarbejdet en tilstandsrapport, skal der også udføres et eleftersyn. Her gennemgås ejendommens installationer af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Du vælger selv hvilken installatør, der skal anvendes. Mange byggesagkyndige har samarbejde med en installatør, således du kan bestille alle rapporterne samme sted. Du finder de byggesagkyndige nederst på siden.

Elinstallatøren giver hver skade - og tegn på skade - en karakter svarende til skadens alvor. Karakteren er ikke udtryk for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

IB    Ingen bemærkninger

K0   Praktisk eller kosmetisk mangel

K1   Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden

K2   Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand, manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed m.m.

K3   Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand, manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen

UN   Bør undersøges nærmere

Energimærket

De fleste boliger skal energimærkes, inden de sættes til salg, og det er således ikke tilladt at annoncere en bolig til salg uden energimærkning. Vi oplever, at køber lægger stor vægt på energimærket, når beslutningen om evt. boligkøb skal tages.

Energimærket er som udgangspunkt gyldigt i 7-10 år.

FØLGENDE BOLIGER SKAL ENERGIMÆRKES: 

  • Enfamilieshuse
  • Række- eller kædehuse
  • Ejerlejligheder
  • Andelsboliger
  • Fritidshuse, der anvendes til helårsbolig

Sådan finder du mere information

TILSTANDSRAPPORTER               
Her finder du oplysninger om tilstandsrapport / eltjek

BYGGESAGKYNDIGE           
Her finder du oversigt over de lokale byggesagkyndige

ENERGIMÆRKNING                  
Her finder du alle oplysninger og lovgivning om energimærkningen af boliger